KURS SÖZLEŞMESİ

 1. HPN Akademi olarak verdiğimiz hipnoz eğitimi, 6 günlük bir eğitimdir. Sabah 10.00 akşam 18.00 olmak üzere günlük 8 saattir.
 2. Katılımcı kursiyer ruhsal ve bedensel sağlığının yerinde olduğunu, eğitime almasına engel herhangi bir psikolojik rahatsızlığının olmadığını beyan, kabul ve taahhüt eder.
 3. Temel Hipnoz Eğitimi tıbbi veya psikolojik tedavi yerine geçmez.
 4. 20 yaşını doldurmuş olması zorunlu olan katılımcı herhangi bir yasadışı örgüt ya da tarikat üyesi olmadığını teyit eder.
 5. Katılımcı eğitime katıldığına dair gün ders sonunda imza atma yükümlülüğündedir.
 6. Temel Eğitimin ilk 5 günü teorik, pratik ve atölye çalışması yapılır ve 6. gün HPN Akademinin belirlemiş olduğu müfettiş iştiraki ve kontrolünde uluslararası sertifika sınavı yapılır.
 7. Eğitim boyunca eğitime en 4 saat iştirak etmemiş katılımcı sertifika sınavına giremez.
 8. Eğitim eksikliği veya başka bir nedenle sertifika sınavına giremeyen katılımcı bir sonraki eğitimde eksiğini tamamlayarak bir sonraki sertifika sınavına katılabilir.
 9. İş bu sözleşmenin imzalanmasından sonra katılımcı eğitim programına kaydını www.hpnakademi.com ve www.hpnhipnoz.org internet adresinden online yapmak zorudadır.
 10. Eğitim sırasında kayıt altına alınan fotoğraf, video veya diğer materyallerin kullanım hakkı HPN Akademiye ait olup akademi tarafından her türlü mecrada kullanabilir.
 11. Eğitim ücretinin yarısı en az 20 gün önceden yatırılır. Geri kalanı ise eğitim süresi bitmeden ödenir. Eğitim ücretini tamamını ödemeyen katılımcıya sertifikası teslim edilmez.
 12. Ücreti yatırdıktan sonra 7 gün cayma hakkı vardır. Cayma durumunda parasının tamamı iade edilir. Ödeme gününden itibaren ilk 15 günde cayma durumunda parasının yarısını iade alır.
 13. Eğitim başladıktan sonra katılımcının cayma hakkını kullanması ve eğitimden ayrılmak istemesi halinde para iadesi söz konusu olamaz.

Yukarıda belirtilen sözleşme koşullarını okuduğumu, ödemelerimi belirttiğim tarihlerde yapacağımı beyan, kabul ve taahhüt ederim.

SÖZLEŞME indir

22 Ocak  27 Ocak İzmir – 30 Ocak  04 Şubat Ankara – 07 Şubat 12 Şubat İstanbul

Katılmcılar